Pengikut

Sabtu, 3 Februari 2018

Kegunaan Sebuah Kamus

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera.Jika kita diminta menulis sebuah karangan autobiografi bertajuk "Aku Sebuah Kamus", agak-agaknya apalah yang akan kita tulis?

Apakah kegunaan kamus? Siapakah yang menggunakan kamus? Bilakah kamus digunakan?

Kamus lebih bersifat sumber rujukan bukan bahan bacaan. Pengguna akan menggunakan kamus untuk merujuk beberapa perkara:

1. Merujuk maksud perkataan.
2. Merujuk ejaan yang betul.
3. Merujuk perkataan atau istilah dengan tepat.

Selalunya perkataan yang jarang-jarang digunakan membuatkan kita waswas akan maksudnya. Oleh itu, kamuslah sumber rujukan kita.

Ada perkataan yang sama ejaan tetapi membawa maksud yang berbeza. Contohnya:

perang yang membawa maksud warna dan perang yang membawa maksud perkelahian.
...

Kamus juga dapat dijadikan sumber rujukan untuk mengetahui maksud kata dasar dan kata terbitan. Misalnya, kata dasar buka.

Selain itu, ada beberapa kata terbitan yang terbit daripada kata dasar buka membawa maksud tertentu, contohnya;

berbuka,
membuka,
membukai,
membukakan,
terbuka,
keterbukaan,
bukaan,
perbukaan,
pembukaan dan
pembuka.
...

Adakala kita terbiasa dengan bahasa percakapan yang menyebabkan kita mengeja mengikut kita sebut.

Adakala pula kita tidak dapat membezakan ejaan yang betul apabila sesuatu kata dasar itu menerima imbuhan awalan, apitan dan akhiran. Misalnya:

mengganggu atau menganggu?
menunjukkan atau menunjukan?
menyapu atau mensapu?
...

Apabila kita merujuk kamus, kita dapat memperkaya perbendaharaan kata kita. Kita dapat menggunakan perkataan atau istilah dengan tepat untuk sesuatu perkara. Misalnya;

Mata - memandang, melihat, merenung, menatap, menjeling, mengenyit.

menganyam - tikar
menenun - songket
menjala - ikan
mencandat - sotong
menanak - nasi
menjerang - air
...

Bukan sahaja guru, penulis, editor, wartawan, pelajar sekolah, kolej dan univerisiti, bahkan semua pengguna bahasa Melayu, wajar memiliki kamus.

Mohd Helmi Ahmad
Aku Sebuah Kamus
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Belong ToTetamu Istimewa | Designed All Reserved By KathyR’bain78