Pengikut

Khamis, 16 Februari 2017

Contoh Aktiviti NILAM yang Boleh Dijalankan pada Waktu PdP

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera.

Bagaimanakah menjalankan aktiviti NILAM pada waktu PdP?

Apakah aktiviti itu hanya melibatkan bacaan dan menulis ulasan ataupun sinopsis buku sahaja?
Pada hari ini saya melakukan satu aktiviti bersama-sama dengan murid. Aktiviti ini mudah sahaja.

Tajuk: Mencari dan Menyenaraikan Kata Kerja



Aktiviti
1. Murid mengambil sebuah buku cerita.


2. Murid membaca buku cerita tersebut.
3. Murid mencari dan menyenaraikan kata kerja yang ada dalam buku cerita tersebut.





4. Murid menulis judul buku, pengarang dan kata kerja yang berjaya disenaraikan dalam buku tulis.

Cadangan Aktiviti Lain:
1. Guru boleh menjalankan aktiviti ini secara berkumpulan.
2. Guru boleh mengaplikasikan Peta i Think yang bersesuaian mengikut tajuk. Contohnya, jika Peta Buih - Murid mencari kata adjektif.
3. Guru boleh meminta murid membentangkan kata kerja yang berjaya dijumpai.
4. Guru boleh meminta murid menyalin kata kerja bersama dengan ayat tersebut. Hasilnya murid dapat mempelbagaikan penggunaan ayat mengikut konteks situasi.
5. Guru boleh meminta murid mencari dan menyenaraikan sistem tatabahasa yang lain seperti kata adjektif, imbuhan, kata bantu, ayat pasif, ayat aktif dan sebagainya.

Mohd Helmi Ahmad
Guru Bahasa Melayu

1 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Belong ToTetamu Istimewa | Designed All Reserved By KathyR’bain78