Pengikut

Khamis, 20 Ogos 2015

Formula Menggunakan Penanda Wacana dalam Karangan

Assalamualaikum.Sesebuah karangan yang mantap perlulah mempunyai kohesi dan koheran yang sesuai dan tepat. Oleh itu, murid atau pelajar haruslah menggunakan penanda wacana yang tepat dalam penulisan karangan. Di sini saya kongsikan formula asas yang boleh digunakan oleh murid atau pelajar dalam penulisan karangan UPSR/PT3/SPM.

i) Penanda wacana untuk memulakan karangan

1. Pada era globalisasi ini, 
2. Dalam meniti arus kemodenan ini, 
3. Dewasa ini,
4. Pada masa ini,
5. Kini
6. Dasawarsa ini,
7. Sejak sedekad yang lalu,
8. Kebelakangan ini, 
9. Belakangan ini, 
10. Sejak akhir-akhir ini,
11. Baru-baru ini,
12. Umum mengetahui bahawa,
13. Sejak zaman berzaman,
14. Sejak dahulu lagi,
15. Pada tahun belakangan ini, 

ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan

1. Antara, (untuk perenggan kedua)
2. Selain itu, 
3. Di samping itu, 
4. Sementara itu, 
5. Dalam pada itu,
6. Lain daripada itu,
7. Seterusnya,
8. Begitu juga dengan,
9. Akhir sekali,

iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 

1. Saya berpendapat demikian kerana
2. Hal ini demikian kerana
3. Hal ini berlaku kerana
4. Hal ini terjadi kerana
5. Hal ini disebabkan oleh
6. Hal ini wujud akibat daripada
7. Hal ini bersangkut-paut dengan
8. Hal ini berpunca daripada
9. Hal ini tercetus apabila
10. Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya ......

iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan

1. Misalnya,
2. Contohnya,
3. Sebagai contoh,
4.Tamsilnya,
5. Seperti yang kita sedia maklum,
6. Antaranya adalah seperti
7. Satu contoh
8. Satu cara
9. Antara contoh

v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh

1. Hal ini mengakibatkan
2. Hal ini menyebabkan
3. Oleh itu, 
4. Maka,
5. Oleh hal yang demikian,
6. Oleh sebab itu,
7. Jelaslah bahawa,
8. Justifikasinya,

vi) Penanda wacana menutup isi

1. Kesannya,
2. Natijahnya, 
3. Akibatnya,
4. Akhirnya,
5. Dengan itu,
6. Kesudahannya,
Dengan berbuat demikian,
8. Dengan keadaan sedemikian,

vii) Penanda wacana menulis dua huraian dalam satu ayat

1. justeru
2. juga
3. malah
4. malahan
5. tambahan pula
6. sementelahan
7. bahkan juga
8. sekali gus
9. di samping 
10. bahkan 
11. malar-malar

viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup

1. Kesimpulannya,
2. Intihanya,
3. Secara tuntas,
4. Tuntasnya
5. Konklusinya,
6. Sebagai penutup wacana,
7. Sebagai penghias bicara akhir,
8. Sebelum mengakhiri wacana ini,
9. Secara keseluruhan,
10. Secara total,
11. Akhir kata,

ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza

1. Walau bagaimanapun,
2. Namun demikian,
3. Namun begitu,
4. Meskipun,
5. Daripada perspektif yang berbeza,
6. Jika dilihat dari sudut lain,
7. Dengan kata lain,
8. Kontradiksinya,
9. Di sebalik itu,
10. Dalam pada itu,
11. Dari sudut lain,

x) Penanda wacana untuk memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa, slogan dan kata-kata hikmat

1. ... bak / seperti kata peribahasa
2. ... bak kata peribahasa Melayu
3. ... kata pepatah Melayu
4. ... bak kata pepatah Cina/Inggeris/ dll
5. ... bak kata mutiara
6. ... bak peribahasa
7. ... bak pepatah
8. ... bak kata cendekiawan
9. ... persis kata peribahasa
10. ... persis kata peribahasa Melayu
11. ... persis kata orang tua-tua
12. ... persis kata mutiara
13. ... persis peribahasa
14. ... persis kata cendekiawan
15. Hal ini sama dengan peribahasa
16. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni 
17. Fenomena ini dikatakan
18. Masalah ini sama dengan peribahasa
19. Saya yakin kalau slogan ... dijadikan pegangan oleh semua 

Sumber: #Whatsapp

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Belong ToTetamu Istimewa | Designed All Reserved By KathyR’bain78