Pengikut

Isnin, 24 Februari 2014

Contoh Soalan Tugasan Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM)

Assalamualaikum.

KISMM

Sewaktu saya mengikuti kursus perguruan pada tahun 2010 yang lalu, kami juga dikehendaki (wajib) mengikuti Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM). Kursus ini wajib diikuti oleh penjawat awam (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan) sebagai syarat sah perkhidmatan. Hal ini bermaksud, sekiranya seorang guru itu yang baru sahaja tamat belajar, ditempatkan di sekolah dan sekiranya beliau masih tidak mengikuti KISSM walaupun sudah berkhidmat dalam tempoh tiga tahun masih belum boleh disahkan perkhidmatannya. 

Modul Khusus dan Modul Umum

Calon akan mengikuti dua modul khas iaitu Modul Khusus - 10 jam interaksi (kuliah/syarahan) dan Modul Umum 65jam (pembelajaran kendiri). Calon yang mengikuti kursus ini akan diberikan soalan tugasan untuk diselesaikan. Tugasan 1 merangkumi komponen Arahan Perkhidmatan, Nilai Murni dan Etika Perkhidmatan Awam dan Perintah Am. Tugasan 2 pula merangkumi komponen PKPA, Dasar Kerajaan, Pengurusan Am dan Pengurusan Kewangan. Setiap Tugasan, calon hendaklah menjawab tidak melebihi 750 patah perkataan. 

Gambar kenangan hari terakhir KISSM

Soalan Tugasan

Soalan Tugasan ini diberikan awal sebelum kursus bermula. Setelah tamat kursus pula, calon akan mengikuti satu lagi peperiksaan. Peperiksaan ini berbentuk soalan objektif. Sekiranya calon berjaya melepasi Tugasan 1 dan 2 dan peperiksaan yang dijalankan, barulah calon lulus dalam KISSM. 

Bagi menjelaskan lagi bagaimana bentuk soalan tugasan tersebut, saya kongsikan soalan itu di sini. Solalan ini adalah soalan pada tahun 2011 sewaktu saya mengambilnya di IPGM Kampus Perlis dahulu.

Contoh Soalan Tugasan KISSM

BAHAGIAN A

TUGASAN 1
Arahan :  Anda dikehendaki menjawab mana-mana SATU soalan sahaja dalam bahagian ini.

SOALAN 1 (Perintah Am)
Anak kepada seorang kakitangan Awam Gred DG41 yang bertugas di Sabah telah dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan doktor pakar di Institut Jantung Negara (IJN) di Kuala Lumpur.

Jelaskan kelayakan yang boleh dituntut oleh kakitangan tersebut berdasarkan Perintah Am Bab B, C dan F.

SOALAN 2 (Nilai Dan Etika Perkhidmatan Awam)
Sebagai guru baru yang ditempatkan di sekolah  luar bandar, anda perlu memahami, menghayati dan melaksanakan Etika Perkhidmatan Awam.

(i)             Nyatakan empat sebab Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan.
(ii)            Huraikan lima amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah organisasi kerajaan bagi merealisasikan etika tersebut.

SOALAN 3 (Arahan Perkhidmatan Dan Keselamatan)
Encik Y baru sahaja ditukarkan ke Jabatan Pendaftaran Negara. Beliau diberi tanggungjawab untuk menguruskan sistem fail di jabatan berkenaan. Masalah utama yang dihadapi oleh Encik Y ialah pengesanan fail-fail dengan cepat.  Terdapat  juga beberapa fail yang telah hilang dan tidak dapat dikesan.

(i)         Jelaskan punca berlakunya masalah berkenaan.
(ii)         Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil oleh Encik Y untuk mengatasi
            masalah di atas.


BAHAGIAN B

TUGASAN 2

Arahan : Anda dikehendaki menjawab mana-mana SATU soalan sahaja dalam bahagian ini.

SOALAN 1 (Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam  Bil. 8, Tahun 1991 menetapkan bahawa Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) ialah dua dokumen rujukan rasmi yang perlu ada dalam sesebuah jabatanKedua-dua dokumen ini ialah alat pengurusan penting yang dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti jabatan secara keseluruhannya.

(i)                    Nyatakan perbezaan antara ciri-ciri MPK dan FM.                                               
(ii)                  Huraikan bagaimana kedua-dua dokumen di atas dapat membantu anggota yang baru dilantik atau anggota yang baru bertukar melaksanakan tugasnya dengan cekap dan berkesan.

SOALAN 2 (Dasar-Dasar Kerajaan)
Semasa pemerintahan British, sistem pendidikan vernakular yang telah dilaksanakan telah menimbulkan pelbagai masalah, khasnya masalah perpaduan negara. Oleh itu, perjuangan ke arah mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan telah dimulakan sejak merdeka melalui Laporan Razak (1956) dan Laporan Rahman Talib (1961), agar matlamat perpaduan negara dapat dicapai.

(i)             Huraikan strategi-strategi pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan yang dapat mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu. 
(ii)            Sebagai guru, huraikan peranan yang boleh anda laksanakan untuk menyumbang ke arah pemupukan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar anda.

SOALAN 3 (Pengurusan Am)
Kepimpinan yang berkesan mempengaruhi  produktiviti sesebuah organisasi.”
(Mahathir  Mohamad, 1990) 

Sebagai pemimpin apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan keberkesanan kepimpinan organisasi sesuai dengan saranan di atas.

SOALAN 4 (Pengurusan Kewangan)
Mengikut Akta Acara Kewangan 1957 di bawah Seksyen 4 (Prosedur Kewangan- Bab B) menerangkan dengan jelas prosedur pembayaran secara panjar di jabatan-jabatan kerajaan. Merujuk kepada prosedur tersebut jelaskan perkara-perkara berikut:

(i)             Empat jenis Panjar.
(ii)          Bagaimanakah cara-cara Panjar dikendalikan di jabatan tuan.

8 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Belong ToTetamu Istimewa | Designed All Reserved By KathyR’bain78